Sgk Rapor Parası Nereden Ve Nasıl Alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen emekli maaşları ve gelirleri çeşitli nedenlerle zamanında alınmayabilir.

Yayınlanma:
Güncelleme:
Sgk Rapor Parası Nereden Ve Nasıl Alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen emekli maaşları ve gelirleri çeşitli nedenlerle zamanında alınmayabilir. Gelir ve aylıkların iş kazası, meslek hastalığı, iş göremezlik ve ölüm hallerinde ödenmesi gereken ve hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde kullanılmayan kısmı belirlenir. Başvuru yapmamalarının haklı sebebe dayandığını gösterenler beş yıllık zamanaşımından etkilenmezler. İş kazası, meslek hastalığı ve ölüm sigortasından elde edilen diğer haklar istenmediği takdirde kaybolur .

Gelir ve aylıkların ödenmesinde beş yıllık zamanaşımı uygulamasında, tutar başvuru tarihinden itibaren 5 yıl öncesine kadar ödenir. Beş yılı aşan bir süre için herhangi bir gelir veya emekli maaşı ödenmez.

SSK ve BAĞ-KUR yasalarında beş yıllık zamanaşımı süresinin başlama tarihi ile ilgili farklı uygulamalar vardı. SSK'da "hakkın doğduğu tarih", BAĞ-KUR'da ise "ölüm tarihi" dikkate alındı. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, tüm kişilere doğum tarihinden itibaren beş yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaktadır. 2012 yılında babası vefat eden bir kadın, 1 Ocak 2016 tarihinde eşinden boşanmışsa, 5 yıllık yetim aylığı zamanaşımı süresi boşanma tarihinden itibaren başlar.

İş kazası ve meslek hastalığı zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde daimi maluliyet gelirinin başlangıç ​​tarihi esas alınır. Meslekte satın alma gücünün en az %10'unun kaybolduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun alındığı tarih, zamanaşımı açısından başlangıç ​​olarak kabul edilir.

Meslekte iş kazası oranı ve gelir elde etme yeteneğinin kaybı ile ilgili dava açılması halinde, gelirin ödenmesi mahkeme kararını takip eden ayın başında başlar.

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa kamuda çalışmaya başlayan kişinin emekliliğinde vefatı halinde ölüm tarihini takip eden ayın ilk günü zamanaşımına uğramış sayılır. Aynı kişi çalışırken ölür ve emekli olmazsa 5 yıllık zamanaşımı süresi ölüm tarihini takip eden ayın 15'inci günü başlar.

Keşfet