Memurlar SGK Davalarını Hangi Mahkemeye Açmalılar?

2008 yılından önce ve sonra çalışan memur ve diğer kamu görevlileri farklı kurallara tabi bulunuyor. Bu farklılıklardan bir tanesi de SGK davalarıdır.

Yayınlanma:
Güncelleme:
Memurlar SGK Davalarını Hangi Mahkemeye Açmalılar?

Memurlar SGK davalarını hangi mahkemeye açmalılar? SGK davaları ile ilgili sorunların iş mahkemesinde mi yoksa idari mahkemede mi görüleceği tam olarak bilinmiyor Yakın zamanda Yargıtay bu konuda önemli bir karara imza attı.

Ayrı Hükümler Uygulanıyor

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun uygulama şekli konusunda tereddütler bulunuyor. SGK işlemlerinde birçok vatandaş dava açma gereği duyabiliyor. Kanunlara bağlı olarak davanın hangi mahkemelerde açılması gerektiği ise tam olarak bilinemiyor. 4A ve 4B’ye bağlı olarak çalışan vatandaşların SGK davaları iş mahkemelerinde görülüyor. Aksi hüküm belirtilmedikçe eski ve yeni memurların davaları iş mahkemelerinde görülür.

Anayasa Mahkemesi kararına göre 1 Ekim 2008’den önce çalışmaya başlayanların davaları idari mahkemelerde olacak. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olan kişilerin davaları ise iş mahkemelerinde görülecek.

SGK Davaları

SGK işlemleri hakkında davaların iş mahkemelerinde görülmesine dair geçtiğimiz yıllarda dava açılmıştı. Anayasa Mahkemesi 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olarak çalışmaya başlamış olan kişilerin davalarının idari mahkemelerde görüleceğini açıkladı. Fakat 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışan kişiler için durum tamamen farklılık göstermektedir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur ya da kamu görevlisi olarak çalışan kişiler 5510 sayılı kanun hükümleri uyarınca sigortalı kapsamında sayılacaktır. Bu kişiler için 5510 sayılı kanun kapsamında kurallar ve esaslar uygulanacaktır. SGK ile ortaya çıkacak anlaşmazlık durumunda adli yargı bundan sonraki süreçte görev alabilecektir. Aksi hükümler dışında memurlar SGK davalarını iş mahkemelerinde açabilir. Bu durum ilgili maddelerce de belirtilmiştir.

Memurlar SGK ile aralarında yaşanacak davalarda nasıl hareket edeceğini tam olarak bilemiyor. 1 Ekim 2008 yılından önce çalışan başlayan memur ve kamu görevlileri davalarını idari mahkemede görüyordu. Ancak yapılan kanun değişikliği ile 208 yılından sonra çalışmaya başlayan memurlar farklı bir statüde ele alınmaya başlandı. Durumun böyle olması da SGK ile davalık olan memurların nasıl hareket edeceğini bilememesine neden oldu.

Keşfet