Kimler İsteğe Bağlı Bağ-Kurlu Olabilir, Şartları Nelerdir?

Kimler isteğe bağlı bağ-kurlu olabilir? Sigortalı bir işte çalışmayan kişiler SGK'ya prim ödemek şartıyla emekli olabilirler. Ama bunun için belli şartlar var.

Yayınlanma:
Güncelleme:
Kimler İsteğe Bağlı Bağ-Kurlu Olabilir, Şartları Nelerdir?

Kimler isteğe bağlı bağ-kurlu olabilir? Sigorta kapsamına girmeyen, ayda 30 günden az çalışan veya tam gün çalışamayan, sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmak zorunda olmayanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, Zorunlu sigortalılık için gerekli şartların sağlanmaması veya aranmaması veya bu şartların sonradan kaybedilmesi nedeniyle ve Genel sağlık sigortası primlerinin kendileri tarafından ödenmesi şartıyla, emeklilik için öngörülen prim ödeme gün sayısı tamamlanarak emekliye ayrılma hakkının tanınması isteğe bağlı sigorta denir.

İsteğe Bağlı Bağ-Kur’a Bağlanabilecek Kişiler Kimlerdir?

İsteğe bağlı Bağ-Kur başvurusu yapabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Kişi isteğe bağlı Bağ-Kur masraflarını ve primlerini ödeyebilecek kaynağı göstermek zorundadır. Belgelerle birlikte gösterilecek kaynak, kişinin tüm sigorta masraflarını karşılayacak kadar güçlü olmalıdır.

Kişi, tam zamanlı sigorta sağlayan işlerde çalışmamalıdır. Kişiler hayatlarının hiçbir döneminde sigortaya başlamamış olmalıdır. Sigortasız işlerde çalışmak, başvurulan işlerde 30 günden az çalışmak veya yarı zamanlı işlerde çalışmak bu sigortaya başvurmanıza engel değildir. Kişi sigorta gerektiren bir işte 30 günden az çalışmış ise bu durum sigortaya engel teşkil etmez.

Kişi daha önce sigortalıysa, prim ödemesinin 30 günden daha az bir süre için ödenmiş olması gerekir.

Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet etmeleri gerekmektedir.

Kendi sigortasından dolayı malullük veya yaşlılık aylığı alamama şartı vardır.

Ziraat Bankası tarım fonu gibi gelirler için başvuru yapmamış olmalıdır.

Şirket ortaklığı diye bir şey olmamalı.

Bireyler kira geliri gibi hazır bir geliri belgeleyebilmelidir.

İsteğe Bağlı Bağ-Kurlu Olmanın Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta koşulları Kanun kapsamında belirlenir. Buna göre isteğe bağlı sigorta kapsamına girebilmek için:

18 yaşında olmak,

Türkiye'de ikamet eden,

Kanunen sigortalı olma zorunluluğu doğuracak şekilde çalışmamak,

4/a kapsamındaki sigortalılardan biri olmasına rağmen ayda 30 günden az çalışmak veya tam zamanlı çalışmamak (yarı zamanlı çalışmak).

Kendi sigortasından dolayı emekli maaşı alamamak

koşulların karşılanması gerekir.

Keşfet