İthalat nedir? Ülke ekonomisine etkileri nelerdir?

Öncelikle ithalat kelimesinin temel anlamını ele alacak olursak ithalat, yurt içerisinde üretimini yapamadığınız ya da kendi kendinize bir mal konusunda eksiklik yaşadığınız taktir de, karşı tarafta sizin talep ettiğiniz maldan fazla şekilde bulunmasından dolayı isteyerek alım yaptığınız ve ülkeniz bu alım sonucunda o eksik malla alakalı açığını kapatarak kendini rahat bir süreliğine de olsa rahatlatmasından ibarettir.

Yayınlanma:
Güncelleme:
İthalat nedir? Ülke ekonomisine etkileri nelerdir?

Öncelikle ithalat kelimesinin temel anlamını ele alacak olursak ithalat, yurt içerisinde üretimini yapamadığınız ya da kendi kendinize bir mal konusunda eksiklik yaşadığınız taktir de, karşı tarafta sizin talep ettiğiniz maldan fazla şekilde bulunmasından dolayı isteyerek alım yaptığınız ve ülkeniz bu alım sonucunda o eksik malla alakalı açığını kapatarak kendini rahat bir süreliğine de olsa rahatlatmasından ibarettir.

İthalat kelime anlamı olarak dıştan alım, dış alım gibi anlamlara gelmektedir.

Peki neden ithal etmek? Neden ithalat yapmak gerekir?

Ülke olarak zor bir süreçten geçiliyor ve yeterli üretim sağlanamıyor ise bu sebepten dolayı ithal edilmesi normaldir. Fakat gelin görün ki gereksiz ithalat şuan gündemi sık sık meşgul ediyor. Gereksiz ithalat ülkenin ihtiyaç duyduğu kaynağa sahip olması fakat bunu üretememesinden dolayı başka ülkeden bunu ithal etmesi anlamına gelmektedir.

Bu genel olarak dışa bağımlı ülkelerde görülür ve gelişmekte olan ülkeler genellikle bu tarz politikalar izler.

Peki ithalat neden yapmamız gerekir, eğer ki ihtiyacımız olan kaynak maalesef ki ülke topraklarında bulunamıyor gerekli iş gücü olmasına rağmen bu ihtiyacımıza erişim sağlayamıyorsak, bu kaynağı dışardan dış bir ülkeden ülkeye getirmek ve bu ihtiyacı kapatma zorunluluğumuzu yerine getirmeliyiz.

Ülke ekonomisine etkilerini şu şekilde açıklayalım;

Örnek verecek olursak günümüz Türkiye’sini ele alalım. Türkiye tarım da istediği kadar verimli toprağa sahip ve gerekli olan tüm koşullara elverişli, dört mevsim yağış alması iklimlerin sertliği ve yumuşaklığından tutunda toprak örtüsüne kadar bin bir çeşit bitkiye ev sahipliği yapıyor, fakat buna rağmen Konya ilimiz kadar bir yüzölçümüne sahip olan Hollanda’dan tarım ürünleri ihracatı yapıyoruz. Bu gereksiz ihracata en büyük örnekleme olarak verilebilir. Bunun asıl nedeni tarım alanına yapılan yatırımların eksik olması ya da ülkenin bu konuda kendini gerektiği kadar geliştirememesini de neden olarak size sunabilirim.

Yukarda bahsettiğimiz gereksiz ithalat idi. Bir de gerekli olarak yapılan ithalata göz atalım isterseniz.

Ülkede bir eşyaya mala ihtiyaç duyuluyor fakat o mal ve ihtiyaç gerekli zemin oluşmasına rağmen ülke topraklarında bulunamıyor ya da elde edilemiyorsa bu o devleti dış ülkeler de arama yapmaya ve gerekli olan malı ihtiyacı bulmaya iter, gerekli olan mal, eşya her ne ise

Gerektiği kadar dış ülkeden alınır buna ihracat denir. Bu tarz ithalatlar genelde zorunluluktan yapılır ve normal karşılanabilir. Örnekleme yapacak olursak da demir madeni çıkmayan üretimi olmayan bir ülkenin dış ülkeden fiyat taramasını yaptıktan sonra kendine uygun olan ülkeyle iletişime geçerek, kendi maddi ya da takas yöntemiyle karşıda ki ülkeye gerekli olan eşyayı verdikten sonra kendine olan ihtiyacını almasını örnekleme olarak gösterebiliriz. Pe ki ülke ekonomisine etkisi nedir? Tabi ki bu konu da değinilecek çok nokta olmasına rağmen biz genel olarak şu tezi savunmaktayız; ‘ülkeler her ne bakımından olursa olsun dış ülkelere bağımlı bir politika izlerse o kadar yok olma yolunda bir adım atar’ yani kısaca üretim her şeyin asıl temelidir. Ülkenin kalkınmasını sağlayan en temel faktör üretimdir. Üretilen ürünler sonrasında sizin diğer ülkelere ihracat yapmanızı yani elinizdekini satarak sizin ülke ekonomisinde karlı olmanızı sağlamaktadır.

Genel olarak ülke ekonomisine gerekli katkıyı ithalat yaparak alamazsınız, dış ülkelerden gerektiği kadar malı alır ve dışa bağımlı hale gelirisiniz. Bu sizi üreten bir ülke yapmamakla beraber tüketen ve elindeki kaynakları kullanmayan bir ülke durumuna getirir.

Keşfet