İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Düzenli Ödenmezse Ne Olur?

İsteğe bağlı sigorta primleri düzenli ödenmezse ne olur? İsteğe bağlı sigorta primleri ödenmezse ne olur sorusu, isteğe bağlı prim ödeyenlerin en sık sorduğu sorulardan biridir.

Yayınlanma:
Güncelleme:
İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Düzenli Ödenmezse Ne Olur?

İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin sağlık haklarından yararlanabilmeleri için primlerini eksiksiz ödemeleri gerekir. Aksi halde söylenen sağlık haklarının hepsinden yararlanamazlar. Yine kişi ile birlikte sağlık haklarından yararlanan kişiler varsa bu onlar için de geçerlidir. Kişinin yanında olanlar, primleri tam olarak ödendiği sürece tüm haklardan tam olarak yararlanabilirler.

Prim Borcu Ödenmezse Ne Olur?

İsteğe bağlı sigorta priminin ödenmemesi durumunda 5510 sayılı Kanunun elli ikinci maddesi yürürlüktedir. Bu maddede “Primin ödenmediği zamanlar ile geç ödeme cezası ve hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödenmez. 89 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde sigortalılık süresinden sayılmaz.

Bu durumda uzun yıllar ödeme yapmayan bir kişi, bulunduğu ay ile ancak on üç aylık borç primini ödeyebilir. Kısacası sigorta istendiğinde geriye dönük olarak ödenemez. Sadece 13 aylık ödeme yapılabilir. Diğer sigorta davalarında olduğu gibi toplu ödeme yapılamaz. Toplu ödeme olmadığı için yasal süreler doğrudan yakılır. Bu nedenle isteğe bağlı sigortalarda düzenli ödeme çok önemlidir.

Başka Borçlar Varsa İsteğe Bağlı Prim Ödenebilir Mi?

Sosyal Güvenlik Kurumuna başka borçlar varken isteğe bağlı sigorta yapılıp yapılamayacağı da merak edilenlerden. Böyle bir durumda önce borçlar ödenir. Borç varken isteğe bağlı sigorta yaptırılırsa ödenen primler önceki borca ​​sayılır. Eski borç kapatılıncaya kadar primler ödenemez. Önce kurumla olan mevcut borçlar ödenir ve daha sonra isteğe bağlı sigorta yaptırılabilir.

Primlerin zamanında ödenmemesi durumunda her ay yaklaşık yüzde 3 gecikme faizi uygulanmaktadır. Faiz ödenmeyen her ay için ayrı ayrı uygulanacağından ilgili kanunda yazılı olduğu üzere, "Prim ödenmeyen süreler ile gecikme zammı ve gecikme zammı birlikte Maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanacaktır. En geç ait olduğu aydan itibaren sigortalılık süresinden sayılmaz. "Hükümleri de geçerlidir. Primleri tamamen ödeyenler tüm haklardan tam olarak yararlanabilirler.

Keşfet