Geriye Dönük Toplu Dul ve Yetim Aylığı Nasıl Alınır?

Geriye Dönük Toplu Dul ve Yetim Aylığı Nasıl Alınır? Toplu ölüm ödeneği talep edebilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Yayınlanma:
Güncelleme:
Geriye Dönük Toplu Dul ve Yetim Aylığı Nasıl Alınır?

Ölüm aylığı almaya hak kazanan sigortalının ölüm tarihinde aylığa hak kazananlar için ölüm aylığını alabilmeleri için aylığı alma imkânı, ölüm tarihini takip eden ayın başından itibaren başlar. Ancak bu konuda herhangi bir başvuru yapılmamışsa, ay başında emeklilik işlemi gelmemişse veya hak sahibi çocuk ve eşi henüz başvurularını tamamlamamışsa, ay başından itibaren birikmiş aylıkları sigortalının ölümünü müteakip ilk ödemenin yapılacağı süreye kadar aylığa hak kazandığı tarihten itibaren toplu olarak hak sahiplerine teslim edilir.

Dul Ve Yetim Aylığının Geriye Dönük Ödemesi Nasıl Yapılır?

Sonuç olarak, 4B'nin yani sigortalı Bağkurlu'un vefatı halinde, ölen sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan borç primi bulunuyorsa, bu durumda hak sahipleri, sigortalılık süresinin başlangıcından itibaren aylık almaya hak kazanırlar. Bu borcun tamamının ödenmesini takip eden ay Ancak, sigortalının vefat ettiği tarihte aylık almaya hak kazanmayan ancak sonradan bu hakka kavuşan kişiler için, sigortalının ölüm tarihini takip eden ayın başından itibaren aylık almaya hak kazanması mümkündür. Emekli maaşı almaya hak kazanır. Bu durumdaki kişiye ilişkin aylıkların başvuruyu takip eden ayın başına ulaşmaması halinde, ayın başından ilk ödemenin yapılacağı döneme kadar olan aylıklar toplu olarak ödenir.

Geriye Dönük Ücretlerin Hesaplanması

Geriye dönük aylıkların hesaplanmasında, hak sahibi bu kapsamda SGK'dan ne zaman talep etmiş olursa olsun, ölüm aylığının alınmaya başlandığı tarihe bakılmaksızın ödenecek ölüm; Dul aylığı, dul aylığının bağlanacağı kişinin ölüm tarihinde yürürlükte olan mevzuata göre hesaplanır. Sonuç olarak, aylığın ödendiği tarihe kadar belirtilen artış oranları uygulama kapsamında alınarak ödenecek tutar belirlenir. Bu nedenle hak sahibine ödenecek toplam maaş, son aylık maaş üzerinden değil, hak sahibine asıl maaşı almaya hak kazandığı tarihten itibaren ödenecek tutarlar üzerinden hesaplanır. Bu anlamda başvuru tarihinden itibaren bu aylar için avans alacakları miktar hesaplanarak geriye dönük dul ve yetim aylığı alanların alacakları toplam tutar belirlenir.

Keşfet