Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi? Haciz Nasıl Kalkar?

Emekli maaşına haciz konulabilir mi? İlk durumda borçlu emekli ise alacağın tahsili için borçlunun açık rızası ile maaş haczi yapılabilir.

Yayınlanma:
Güncelleme:
Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi? Haciz Nasıl Kalkar?

Emekli maaşına haciz konulabilir mi? İkinci durumda bankanın hesaptan tek taraflı kesinti yapması İcra ve İflas Kanunu kapsamında maaş haczi değildir. Bankalar bu tür kesintileri kredi sözleşmesine göre yapmaktadır. Yani bankalar kredi borcunun ödenmemesi durumunda borcun doğrudan hesaptan tahsil edilmesini sağlamak için kredi sözleşmesine tek taraflı kesintiye ilişkin hükümler ekler. Bu hükümler yalnızca güvenlik amaçlıdır. Bu durumda borçlu hakkında icra takibi başlatılmaz ve icra dairesi olaya müdahil olmaz.

Emekli Maaşına Haciz Konması Nedir?

İcra memurlarının yaptığı hatalarda ve emeklinin izninin gönülsüz olduğu durumlarda emekli maaşına haciz kaldırılması gündeme gelmektedir. Emekli maaşına haciz konursa, haczin sınırlandırılması önemlidir. Emeklilik imtiyazlı haklardan biridir ve bu maaşa haciz konulması mümkün değildir.

Banka ile yapılan kredi sözleşmesinde ve sözleşmeye istinaden bankaya verilen taahhütlerde, kredi borcunun ödenmemesi halinde borçlunun bankaya devir, bloke, mahsup ve takas yetkisi verdiğine ilişkin hükümler bulunmaktadır. Bu nedenle bankalar kredi sözleşmesi ve taahhütlerine dayalı olarak emekli maaşına el koyabilmektedir. Bu nedenle bankalara verilen tek taraflı kesinti yapma yetkisi teknik olarak maaş haczi değildir.

Emekli Maaşına Haciz Etmek Mümkün Mü?

Emekli maaşına haciz konulabilir. Ancak bu haciz, belirtilen hallerin dörtte birine kadar konulmalıdır. Emeklilik için böyle bir imtiyazlı durum öngörülse de emeklilik ikramiyeleri için bu geçerli değildir ve ikramiyenin tamamına haciz konulabilir. Ancak aylık üzerindeki haciz dörtte bir sınırını aşmışsa haczin kaldırılması istenebilir.

Emekli Maaşı Haczi Nasıl Kaldırılır?

Emekli maaşı üzerindeki haciz kaldırılabilir. Aylık üzerindeki haczin kaldırılması için dilekçe verilerek haciz kaldırılabilir. Ancak bunun olabilmesi için dörtte bir sınırının aşılması veya izinsiz haciz konulması gerekir. Aksi takdirde haciz kaldırılmaz. Emekli maaşına haciz durumu dikkat etmemekte ve düzenleme yapmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi, İcra Müdürlüğüne sunulacak dilekçeler ile çözülür. Dilekçede, yürürlükteki İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde hacizin sınırın dörtte birini geçemeyeceği veya bu haczin izinsiz konulduğu belirtilmelidir.

Keşfet