Dünya Ticaret Örgütü Nedir?

Dünya Ticaret Örgütü başka bir deyişle İngilizce açılımı World Trade Organization olan bu müessese, çok taraflı olan ticaret platformlarının legal ve müessesesel olan bir hücresidir.

Yayınlanma:
Güncelleme:
Dünya Ticaret Örgütü Nedir?

Dünya Ticaret Örgütü Nedir? Diye sormakta olan siz değerli takipçilerimiz için, mevzubahis devletlerin mevcut hükümetlerin iç ticaret piyasasında yapılmış veya yapılmakta olan tertip etmeleri nasıl yapacakları ile ilgili yasal bir pencere ile alana getirerek toplu müzakereler ve görüşmeler ile beraber, ülkeler arasında bulunan ticari birtakım ilişkilerin geliştirilmiş ve sağlamlaştırılmış bir platformudur.

Dünya Ticaret Örgütü, içerisinde bulunduğumuz son 50 senesi baz aldığımızda, serbest ticaret piyasasını desteklemeyi kendine konu edinmiş bir nevi kalıt almış bir örgüttür. Serbest ticaret, bir dönemde özgürlüğün tam olarak kendisi olarak görülüyordu. 1947 seneninden beri yapılmış olan 8 müzakerede, Dünya Ticaret Örgütü’nden önce heyetmiş olan Genel Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşmaları, ağır ağır dünya pazarlarını aşmakta idi. 199’te bitirmiş olan Uruguay müzakereleri ise Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasına sanki ön ayak oldu diyebiliriz. Bu örgüt, birbirinden bağımsız olan ülkeler arasında köprü görevi görmekle birlikte, bu bağımsız birbirinden bağımsız ülkeler arasındaki ticareti düzene sokacak anlaşmalar, mevcut anlaşmazlıkları çözmek için birbirinden çeşitli yolları bulmak ve dünya üzerinde ticaret yapılırken kimi kaideleri asal almayı devletlere ve milletlere sağlamış bir örgüttür.

Dünya Ticaret Örgütü, kurulduğundan bu yana, dünyanın pek çok yerinde imalatı ve ticari millet devletlerinden daha büyük bir güçle kontrol etmekle birlikte takriben 135 ülkenin ticaret yetkilileri ile beraber, küreselleşme, ve ticaretin liberal bir hale gelmesi için Seattle’da Prag’da Cenova’da başka bir deyişle dünyanın değişik bir hayli yerinde toplandı. Toplantılar arasında Dünya Ticaret Örgütü’nün şirket çıkarlarını, insan ve etraf haklarının önünde tutulduğuna inanmakta olan binlerce protestocu da bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları, tarım sektöründen tutun da, tekstil ve konfeksiyon sektöründen, çeşitli hizmetlerden, fikri mülkiyet haklarına kadar ticaret ile ilgili kavramların hemen hemen hepsinin masaya yatırıldığı ve çözüm arandığı bir örgüt yapısıdır. Fark alanlarda tam 29 değişik metinden oluşmaktan olan Dünya Ticaret Örgütü bunun yanında, Dünya Ticaret Örgütü’ne dayatılan ve bir takım taahhütler yükleyen, ilave ek metin olarak 25 deklerasyon, kararlar ve anlaşmalara da hane sahipliği yapan bir örgüttür.

Dünya Ticaret Örgütlerine ait olan kaideler sıradan ve ananesel olarak çok hassas ve ince sektörler olarak kabul edilmekte olan, tarım faaliyetlerinde kullanılan malların ve tekstil ile beraber, konfeksiyon ürünlerini de içinde barındıran bir olgudur. Tarımda daha da önce kabul olmuş ve kabul görmekte olan kaideler ve nizamlar, piyasaya giriş için koşullarını, yerli imalatı destekleyen kaideler, ihracat teşviği uygulamalar ve gıda güvenliği, nebat ve hayvan sıhhati ile ilgili konuları da muhtevanında barındırmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütünün Emelleri Nelerdir?

Taraf olmuş olan ülkelerin, asgari hayat fiyatlarını azaltmak emeli ile hayat standartlarını normalde daha yukarıya doğru arttırmak,

Ekonomik bakışlı büyümeyi destekleyerek tam olarak kaliteli bir istihdam sağlamak,

Gerçek gelirler ile beraber, talep hacminde fazla büyük olacak şekilde tasarlamak ve istikrarlı bir şekilde, artışın sağlanmasına yardımcı olmak,

Sürdürülmekte olan kalkınma hedefleri ile beraber uyumlu bir düzen içerisinde dünyada var olan kaynakların kullanımını ve bunun çerçevesinde mal ve hizmet imalatlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak,

Birbirinden değişik ekonomik alanda bulunan, değişik düzeylerdeki ülkelerin taleplerini, ihtiyaçlarını ve kaygılarını karşılayabilecek bir vaziyette mevcut kaynakları geliştirmek ve mevcut kaynak kullanımının istikrarını sağlamak.

Keşfet