Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu! 48.831 TL maaşlı iş fırsatı

Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu... Bakanlıktan gelen açıklamaya göre 48.831 TL maaşla personel alımları başladı. Çok sayıda kişinin istihdam edileceği ilanda alım yapılacak kadrolar belli oldu. Başvuru şartları paylaşıldı.

Yayınlanma:
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu! 48.831 TL maaşlı iş fırsatı

Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS 70 puan ile personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. Alım yapılacak kadroları belirten Bakanlık en düşük 32.554 TL en yüksek 48.831 TL maaş ödemesi yapacak.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ağ – Sistem Güvenliği Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı ve Siber Güvenlik Uzmanı kadrolarında personel alımı yapacağını açıkladı.

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor.

Ayrıca Bakanlık kadroya göre değişiklik göstermekle birlikte en düşük 32.554 TL en yüksek 48.831 TL maaş ödemesi yapacak. Merak edilen diğer tüm detaylara ise haberinde devamında...

personel-2.jpg

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı başvurular 17 Kasım 2022 (10.00) itibari ile başlayıp 22 Kasım 2022 tarihi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını de e-Devlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ BELGELER NELER?

1- Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

2- Özgeçmiş,

3- Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

4- Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puana sahip olan adaylar için YDS karşılığını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı,

5- A- GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge/belgeler,

6- Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre; özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü.

personel-5.jpg

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

h) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

i) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ilk altı ayı için belirlenen ücret tavanı 16.277,45 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Keşfet