Brexit Nedir?

Birleşik Krallığa genel olarak Britanya denmektedir, ama bunu tamamen coğrafi bir kelime kullanımından ibarettir, aslında Britanya orada bulunan ada ülkelerinin coğrafyadaki ismine genelleme yapılarak verilen bir isimdir.

Yayınlanma:
Güncelleme:
Brexit Nedir?

Brexit nedir? Ülkenin adı birleşik krallık, birleşik krallık, 4 ülkenin kendi içerisinde oluşturmuş olduğu bir sistemsel bir devlet modelidir. Birleşik Krallığa dahil olan ülkeler sırasıyla;

  • İngiltere
  • İrlanda
  • İskoçya
  • Galler

Birleşik Krallığa genel olarak Britanya denmektedir, ama bunu tamamen coğrafi bir kelime kullanımından ibarettir, aslında Britanya orada bulunan ada ülkelerinin coğrafyadaki ismine genelleme yapılarak verilen bir isimdir.

Gelelim birleşik krallığın en temel sorunu olan ilke bütünlüğü ve asıl konumuz olan brexit nedir? Sorumuza;

Birleşik krallık da olarak en temel devlet hepimizin tahmin etmek de zorlanmayacağı gibi İngiltere, Bundan ötürü ülkelerin içerisin de bazı karmaşıklıklar olabilmekle beraber, ülkeler kendi içerisinde bazı karar mekanizmalarına dayanarak uyuşmazlıklara ve bunun gibi temel sorunları ortaya çıkarabiliyor. Örnek verebilecek olursak günümüz de yaşanan İrlanda’nın kendi içerisinde referandum düzenleyerek, kendi bağımsızlığını ilan etmek istemesi, ya da buna benzer olarak Galler’in kendi içerisinde bulunduğu ekonomik zorlukları İngiltere’yi suçlaması gibi daha birçok örnekle bu tezimizi destekleyebiliriz.

Bildiğiniz gibi Birleşik Krallık da bulunan tüm ülkeler Avrupa Birliğine üye konumunda bulunmaktadır, Brexit tamda bu nokta da devreye girmekte, tam anlamıyla basit bir dille aktaracak olursak Birleşik Krallıkta bulunan ülkelerin Avrupa Birliğinden çıkmak istemesi, anlamını taşıyor. Beraber bunu tarihsel olarak da incelediğimiz zaman ilk olarak Avrupa ekonomi topluluğu adıyla kurulmuştur. Avrupa ülkelerinin birbirleriyle ticaret havuzunu geliştirme amacın da bulunan ve sonrasında bunun daha geniş kitlelere yayılmasını hedeflemiştir. Ardından Avrupa Birliği adını alan ve medeniyetlerin beşiği olarak nitelendirilen kendi şartlarını oluşturarak Dünya çerçevesin de en köklü devlet toplulukları arasına girmeyi başarmıştır bunun yanı sıra ilk olarak kurulduğu zamanlarda da Britanya Ada ülkeleri olarak bu toplulukta yerini kendi istekleri doğrultusunda almamıştır. 1967 yılında Birleşik Krallık tarafından AB’ye katılma başvuruları Fransa tarafından 2 kere veto edilerek reddedilmiştir. Fakat yapılan anlaşmalar sonucunda 1979 yılında yapılan referandumla Avrupa birliği içerisinde bulunması netleşiyor, fakat o zamandan bu zamana değişmeyen şey Britanya’nın AB’ye çekimser bir duruş sergilemesidir. Bu Avrupa şüpheciliği olarak adlandırılmaktadır.

Hatta buna ithaf edilerek söylenilen bir sözü de size aktarmak isterim, ‘Bizler büyük Britanya’yı, Avrupa merkezli bir süper devletin kölesi olmak ve onlara hizmet etmek için kurmadık’. Genel olarak bunun sebebi yukarda belirttiğimiz sözde çok açık bir şekilde belli olmakla beraber, Kendi kendilerine yetebilen Ülke imajı çizmekten kaynaklanıyor. Tamamen egemenliğin kendilerinde olması ve Avrupa’dan göç almak istememesinden kaynaklanmaktadır. Bunu şu şekilde net örneklerle örnekleyelim 1975 yılında yapılan ankette AB içerisinde kalınmasını isteyenlerin oranı %58 fakat 2018 yılında yapılan referandumda AB içerisinde kalmak istemeyenlerin oy oranı %54, bu örneklerle de Britanya ada ülkelerinin AB’ bağlı kalmak istemediği gözler önüne serilmiş oldu.

Şu şekilde konumuza genel olarak bir derleme yapacak olursak Brexit; Britanya yani Birleşik Krallık ülkelerinin AB yanlısı bir politika çizmemesi, AB’ye bağımlı bir şekil de kalmak istememesi olarak nitelendirebiliriz. Bunun sonuçları olarak yapılan görüşmeler sonucunda Lizbon anlaşmasının da yürürlüğe girmesinin ardından öncelikle AB ile müzakere eden İngiltere ardından ülkesinde halk oylaması yaparak referandum düzenlemiştir, Mart 2018’ de başlayan bu süreç Avrupa Birliği içerisinde derin olaylara yer açmasa da, tartışmalara neden olmuştur. Masadan dev bir ortağın kalkması sizi ne kadar mutlu edebilir ki?

Genel olarak AB’ye bağımlı olmak istemeyen ve kendi içerisin de sorunlarına çözüm bulmak isteyen İngiltere ve diğer Britanya ada ülkeleri, Brexit düzenleyerek, Referandum sürecinde %54 ile AB’den ayrılmıştır.

Keşfet